Company Logo
Alternate Text

En moralsk opgradering er på vej

Danskernes oplevelse af etik og moral på arbejdspladsen

Erhvervsskandaler og historier om misbrug og forsømmelse i offentlige myndigheder har ryddet forsider i den senere tid. Men er verden blot blevet mere transparent, eller er vi vidne til dårligere dømmekraft i forhold til rigtigt og forkert?

Hos FCGs Tænketank har vi gennem samtaler med både forskere, topchefer og helt almindelige danskere sat fokus på moral og de dagligdags handlinger og indbyrdes spilleregler, der udgør vores moralske kompas - særligt på arbejdspladsen.

Det er der kommet et nuanceret, udfordrende og meget spændende billede ud af. For ja, vores moral og etik er udfordret, men der er også grund til optimisme. På fremtidens arbejdsplads tør vi nemlig mere og er ikke så bange for at fejle. På tværs af generationer er der opstået en ny fælles bevidsthed og kritisk tænkning, der hjælper os med at gøre op med gamle logikker og dogmer.

Med denne nye analyse af danskernes syn på moral vil vi give bolden op til diskussion og tage livtag med danskernes holdning til godt og ondt, rigtigt eller forkert, så vi sammen kan skabe de ideelle rammer og vilkår for vores arbejdsliv.

/ Jens F. Kofoed, CEO hos First Chair Group

 

Alternate Text

Resume af analysen

Analysen giver indsigt i, hvordan danskerne oplever moral og etik samt hvilke kommende udfordringer, der vil teste os som mennesker og sætte vores moral på prøve. Samtidig giver analysen en række perspektiver på, hvordan man kan udvikle sig selv eller sin organisation.

Analysen indeholder fem kapitler, der kan læses i sammenhæng eller hver for sig. Den bygger på interviews med 70 meningsdannere, foreningsaktive, erhvervsledere, kulturkreative, politikere, aktivister og samfundsdebattører samt en landsdækkende kvantitativ undersøgelse om den bredere oplevelse af etik og moral på arbejdspladsen. Der tages blandt andet fat om den begrebsforvirring og usikkerhed samt de mange dilemmaer, der er forbundet med etik og moral, og stilles skarpt på danskernes oplevelse af moral på deres arbejdspladser, og på hvordan gruppepres kan være med til at skubbe individer og grupper ud over grænsen.

Analysen undersøger, hvordan moral udfordres og påvirkes af økonomiske og sociale begivenheder. Den dykker ned i, hvordan tendenser som f.eks. globalisering, teknologi, bæredygtighed og ansvarlighed har indflydelse på vores oplevelse af moral på arbejdspladsen og kommer med bud på, hvordan vi kan tackle dem.

Endelig peger analysen også på de områder, som i fremtiden bliver endnu vigtigere for etikken og moralen i vores arbejdsfællesskaber. Områder, som mange på nuværende tidspunkt slet ikke er opmærksomme nok på i det daglige, men som igen og igen bliver fremhævet som afgørende for både fremtidig trivsel og vækst.

 

Download rapport

Kontakt

Employee Image

Jens Frederik Kofoed

CEO & Senior Partner, First Chair Holding A/S

Har du brug for en udtalelse, kommentar eller et interview i forbindelse med analysen og dens konklusioner, kan du kontakte Jens Frederik Kofoed.

Employee Image

Mads Larsen

Business Development Director

Har du spørgsmål til analysen eller ønsker du en nærmere præsentation af analysen, kan du kontakte Mads Larsen.